Uncategorized

ที่รองแก้วทอมือจากกี่กระดาษแข็ง

Paiweaver ได้จัดกิจกรรมพิเศษ…ชวนกินข้าว#1…เมื่อวันอาทิตย์ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยได้ชวนสมาชิกที่สนใจงานฝีมือ มาสังสรรค์และฝึกมือ ทอที่รองแก้วทั้งสี่แหลี่ยมและวงกลม โดยใช้กี่ทอผ้าประดิษฐ์ขึ้นเองจากแผ่นกระดาษ

เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการตัดแผ่นกระดาษแข็ง หรือกระดาษกล่องที่เหลือใช้ ตัดด้านบนและล่างเข้ามาในแผ่นกระดาษประมาณครึ่งนิ้ว เพื่อใช้เป็นหลักในการขึงเส้นด้ายยืน จากนั้นขึงเส้นด้ายยืนตามขนาดของชิ้นงาน และเริ่มต้นทอด้วยหลักการขัดสาน จนได้ขนาดที่ต้องการ

Image

 

 

ImageImage

ที่รองแก้ววงกลม

ตัดกระดาษแข็งเป็นแผ่นกลม ตัดกระดาษเข้ามาข้างในวงกลมประมาณครึ่งนิ้ว เพื่อใช้เป็นหลักในการขึงเส้นด้ายยืน จากนั้นขึงด้ายยืนไปรอบๆ วงกลม แล้วเริ่มต้นการทอด้วยหลักการขัดสาน จนได้ขนาดที่ต้องการ

Image

Image

Image

ทอผ้า…ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่กลัว

สนใจกิจกรรมงานฝีมือดีๆ ได้ใน http://www.facebook.com/paiweaver

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s