Monthly Archives: January 2017

ชั้นเรียนทอผ้ากะเหรี่ยง

​Weave with us…Weave with Paiweaver การทอผ้ากะเหรี่ยง หรือ การทอผ้าด้วยกี่เอว การทอผ้าพื้นเมืองแบบกะเหรี่ยง เป็นการทอผ้าด้วยเครื่องทอขนาดเล็ก หรือ กี่เอว โดยใช้เข็มขัดคาดเอวที่ทำด้วยผ้าหนา หรือแผ่นหนัง ยึดกับตัวผู้ทอและกี่ ขณะทอผู้ทอจะเคลื่อนตัวบังคับเส้นด้ายยืนให้ตึงหรือหย่อน เป็นเทคนิคงานทอที่สามารถพบได้ในประเทศต่างๆ เช่นกัน อาทิ ประเทศในแถบอเมริกาใต้ เปรูหรือกัวเตมาลา Paiweaver สตูดิโอเพื่อคนรักงานฝีมือ ทอ ถัก ปัด มัด ย้อม ชวนคุณมาเรียนรู้งานผ้าทอมือ ใน ชั้นเรียน ทอผ้ากะเหรี่ยง โดย ครูอ๋อ วาธินี เชาวริทธิ์  ชั้นเรียน ทอผ้ากะเหรี่ยง หรือ กี่เอว … Continue reading

Posted in ชั้นเรียนทอผ้ากะเหรี่ยง | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ผ้าพิมพ์บล็อกไม้ย้อมสีธรรมชาติ

​บักกรู (Bagru) หมู่บ้านเล็กๆ ห่างจากเมืองชัยปุระ ประมาณ 35 กิโลเมตร เป็นแหล่งพิมพ์ผ้าสีธรรมชาติ ที่ขึ้นชื่อของรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย  ผ้าพิมพ์สีจากที่นี่จะใช้สีธรรมชาติ พิมพ์ผ้าด้วยบล็อกไม้ และเทคนิคกันสี นอกจากนั้นยังมีการย้อมคราม เป็นงานผ้าทำมือ ที่ช่วยกันทำในหมู่บ้าน ใช้ลานตากผ้าร่วมกัน เป็นแหล่งค้าส่งที่สำคัญแห่งหนึ่ง

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment