Tag Archives: กระดาษ

ที่รองแก้วทอมือจากกี่กระดาษแข็ง

Paiweaver ได้จัดกิจกรรมพิเศษ…ชวนกินข้าว#1…เมื่อวันอาทิตย์ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยได้ชวนสมาชิกที่สนใจงานฝีมือ มาสังสรรค์และฝึกมือ ทอที่รองแก้วทั้งสี่แหลี่ยมและวงกลม โดยใช้กี่ทอผ้าประดิษฐ์ขึ้นเองจากแผ่นกระดาษ เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการตัดแผ่นกระดาษแข็ง หรือกระดาษกล่องที่เหลือใช้ ตัดด้านบนและล่างเข้ามาในแผ่นกระดาษประมาณครึ่งนิ้ว เพื่อใช้เป็นหลักในการขึงเส้นด้ายยืน จากนั้นขึงเส้นด้ายยืนตามขนาดของชิ้นงาน และเริ่มต้นทอด้วยหลักการขัดสาน จนได้ขนาดที่ต้องการ     ที่รองแก้ววงกลม ตัดกระดาษแข็งเป็นแผ่นกลม ตัดกระดาษเข้ามาข้างในวงกลมประมาณครึ่งนิ้ว เพื่อใช้เป็นหลักในการขึงเส้นด้ายยืน จากนั้นขึงด้ายยืนไปรอบๆ วงกลม แล้วเริ่มต้นการทอด้วยหลักการขัดสาน จนได้ขนาดที่ต้องการ ทอผ้า…ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่กลัว สนใจกิจกรรมงานฝีมือดีๆ ได้ใน http://www.facebook.com/paiweaver  

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment