Tag Archives: สีธรรมชาติ

ผ้าพิมพ์บล็อกไม้ย้อมสีธรรมชาติ

​บักกรู (Bagru) หมู่บ้านเล็กๆ ห่างจากเมืองชัยปุระ ประมาณ 35 กิโลเมตร เป็นแหล่งพิมพ์ผ้าสีธรรมชาติ ที่ขึ้นชื่อของรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย  ผ้าพิมพ์สีจากที่นี่จะใช้สีธรรมชาติ พิมพ์ผ้าด้วยบล็อกไม้ และเทคนิคกันสี นอกจากนั้นยังมีการย้อมคราม เป็นงานผ้าทำมือ ที่ช่วยกันทำในหมู่บ้าน ใช้ลานตากผ้าร่วมกัน เป็นแหล่งค้าส่งที่สำคัญแห่งหนึ่ง

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment